Polistidningen nr 1 delas ut runt 9 februari. Numret efter når brevlådorna 13 april. Komplett ugivningsplan finns här.
 
 
 

Lenas ledare

Nu gör vi lönefrågan
till en valfråga

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 

Arkiv

HD prövar inte hot mot poliser

Publicerad 2006-05-09

Aktuellt Högsta domstolen (HD) kommer inte att ta upp fallet där två poliser i Sundsvall blivit hotade av en man i samband med ett ingripande (se Polistidningen nr 7/04).

Tingsrätten dömde mannen till fängelse för våld och hot mot tjänsteman. Däremot fick poliserna inte det skadestånd de hade yrkat på, eftersom tingsrätten ansåg att hotet låg inom ramen för vad en polisman ska tåla i tjänsten.

Poliserna överklagade med hjälp av Polisförbundet tingsrättens dom till hovrätten, som inte tog upp fallet. De gick då vidare och försökte få prövningstillstånd i HD. Men HD tar inte heller upp fallet, vilket innebär att tingsrättens dom står fast. //