ANNONS;

ANNONS:

 


Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 6. Den delas ut runt den 6 december till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Läs mer om Polistidningen här.

 
 

Ordförandeord

Firandet dröjer …

Lena Nitz, ordförande

 
 

 
 
 

Arkiv

Polisförbundet säger ja till kippa och turban

Publicerad 2006-05-11

Aktuellt Polisförbundet ställer sig bakom RPS mångfaldsplan och är positivt till att poliser bär religiöst präglade huvudbonader. Samtidigt understryker förbundsstyrelsen att en risk- och konsekvensanalys måste göras innan man går vidare.

– Visst hade vi en stunds diskussioner. Men yttrandefriheten och religionsfriheten väger tungt. Det vore förmätet om förbundet hade en annan uppfattning, säger Lars Bergman, ansvarig för jämställds- och mångfaldsfrågor inom Polisförbundet.

Då RPS slog fast i sin mångfaldsplan att det bör vara tillåtet att bära turban, huvudduk och kippa i tjänsten väntade många på Polisförbundets yttrande. Egentligen skulle förbundet ha sagt sitt redan i samband med RPS överläggningar med Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO. Förbundsstyrelsen ville dock först hämta in mer kunskaper och utbilda sig i frågan.

Som i Kanada och England
Lars Bergman är övertygad om att tillvägagångssättet i andra länder kommer att bli vägledande för Sverige. Till exempel ska huvudbonaderna förmodligen utformas enligt ett koncept som matchar uniformerna, som i Kanada, USA och England där det är tillåtet att bära turban i tjänsten.

Vad gäller Polisförbundets medlemmar och deras inställning säger sig Lars Bergman inte ha fått några reaktioner än. I en motion till representantskapet har det understrukits att en risk- och konsekvensanalys är nödvändig. Men det är en lagreglerad skyldighet som alltid följer när en ny persedel införs.

– Det handlar om grundläggande säkerhet. Vi har påpekat att en sådan analys måste göras, säger Lars Bergman.

Uppmärksammat
Lars Bergman tycker att uppmärksamheten kring religiöst präglade huvudbonader på poliser är oproportionerligt stor. Mycket av diskussionen har handlat om turbaner, kanske beroende på att det i England finns många sikher som arbetar i uniformsyrken. Dessutom anser han att allmänhetens oro ofta är kopplad till hypotetiska situationer som är, och sannolikt kommer att förbli, väldigt ovanliga.

– Jag har själv jobbat som FN-polis i Mellanöstern och sett poliser fungera utmärkt i kippa, men här lär det inte bli speciellt vanligt.

Spänningen i Mellanöstern mellan israeler och palestinier har också nämnts i debatten. Farhågorna gäller till exempel att det vid demonstrationer mot Israel kan uppfattas som provokativt om närvarande poliser bär kippa.

– Enligt RPS utlåtande ska typen av tjänstgöring tas i beaktande. Detta är inget hokus pokus, eventuella problem kommer att lösas.