Lenas ledare

Nu gör vi lönefrågan
till en valfråga

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 

Arkiv

 
Polistidningen nr 1 delades ut runt 9 februari. Nästa nummer når brevlådorna 13 april. Komplett ugivningsplan finns här.

Informera mera – men hur?

Publicerad 2007-10-12

Aktuellt Är Polisförbundet ett förbund där medlemmarna kommer till tals? Hur förankrar vi frågor bland medlemmarna? Det var två av de frågor som diskuterades på ett seminarium om kommunikation och inflytande som hölls på representantskapet.

På seminariet kom det fram många olika synpunkter och förslag. Ett problem som delas av många är att det är svårt att få medlemmarna att komma till fackets möten. Då är det både svårt att nå ut med information och att få in synpunkter på vad som ska göras. I några förbundsområden har man försökt lösa problemet genom att istället se till att komma ut och finnas med när medlemmarna träffas.

– Om de inte kommer till oss så får vi komma till dem, på arbetsplatsträffar eller efter andra möten, sa Ingrid Ljunggren från Halland.

Många tyckte också att det är viktigt att utnyttja den nya tekniken, i form av videokonferenser, mejlgrupper, chattrum och group wise. Men möjligheten att informera ställer också nya krav på förtroendevalda på alla nivåer.

Förbundsstyrelsen kommer nu att sammanställa alla förslag som kom fram i gruppdiskussionerna.

– Tanken är att vi ska analysera resultatet och samtidigt se över om några av förslagen kan omsättas i praktiken, sa Erling Staxäng från förbundsstyrelsen.