ANNONS:

 
 
 

På Twitter

 

Ordförandeord

Avlasta våra kollegor nu
Lena Nitz, ordförande
 
 
 
 
 
 

Arkiv

Mobbad polis får ersättning

Publicerad 2007-10-12

Aktuellt En polis i Jämtland som under många år har blivit mobbad på jobbet får detta godkänt som arbetsskada. Det har framförallt varit chefer som har stått för den kränkande särbehandlingen.

Att en person får mobbning, eller kränkande särbehandling som det kallas, klassad som en arbetsskada är relativt ovanligt. Bland Polisförbundets medlemmar har det hittills bara skett i ett fåtal fall, säger Hans Olsson som är Polisförbundets ombudsman med ansvar för arbetsmiljöfrågor.

I det här fallet har polismannen blivit utsatt för mobbning under 80- och 90-talet. Han har lämnat en omfattande redogörelse för sin arbetssituation med en mängd konkreta exempel på kränkningar, framför allt från olika chefers sida. Skyddsombudet i myndigheten har stött hans version.

Vållandenämnden, som beslutar om personer ska få ersättning i sådan här ärenden, skriver i sitt utlåtande att arbetsgivaren sammanfattningsvis har uppgett sig ha respekt för NNs uppgifter, även om man ”i några fall inte delar hans beskrivning av händelserna”.

Hans Olsson tycker att det är viktigt att poängtera att den ersättning polismannen nu får inte ska ses som någon bonus.

– Det är en ersättning som motsvarar den inkomstförlust han har gjort, när han till exempel har varit sjukskriven på grund av mobbningen. För honom är det här en bekräftelse på att det är den dåvarande arbetsledningen som är ansvarig för situationen som har gjort honom sjuk.

– Sedan måste man komma ihåg att varje sådant här ärende egentligen är ett misslyckande, eftersom det handlar om att människor lider på sina arbetsplatser, säger Hans Olsson.