ANNONS:

 
 
 
Polistidningen nummer 3 delades ut runt den 15 juni. Därefter kommer nästa nummer 9 september. Komplett ugivningsplan finns här.
 

Lenas ledare

"Brottsligheten
tar helt enkelt
inte semester"

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 
 

Arkiv

Bristande kunskap i pensionsfrågan

Publicerad 2008-01-30

Insänt Orättvisor kan uppfattas som orätt på grund av bristande kunskap. Den debatt som förs i pensionsfrågan har sin grund i bristande kunskap. Det är ingen nyhet för den kunnige att det finns och har funnits möjlighet att gå i pension vid fyllda 61 års ålder sedan PA03 infördes 2003.

I tidigare pensionsavtal var denna gräns satt vid fyllda 60 år. Varför poliser inte i större omfattning använder sig av denna möjlighet kan bero på att man trivs i det yrke man valt eller att man känner att det inte finns ekonomisk möjlighet att sluta vid 61 års ålder. Polisförbundet har drivit frågan om att skapa möjlighet för polis att gå hem tidigare. Vi var på väg mot en lösning efter tecknande av det centrala avtalet Rals 98 då en första insättning till pensionsfonden Kåpan Extra gjordes. Parterna var då överens om att i kommande Rals göra ytterligare insättningar i avsikt att skapa en ekonomisk möjlighet för poliser att gå hem tidigare.

Kongressbeslutet 1994 att driva frågan om att möjliggöra för poliser att gå hem tidigare har konfirmerats av både senare kongress och representantskap. Underlaget till beslutet visar att poliser som arbetar skift får minskad livslängd. Andra faktorer visar att poliser går in i yrket friskare än medelsvensson men något händer på vägen så att de går ur yrket krassligare än medelsvensson.

Vi kan vår historia och det är först nu när parterna först tecknat en principöverenskommelse och därefter skapat systemet med avsättning till Kåpan Extra som vi nått i hamn i pensionsfrågan.

Vad vi nu är delaktiga i är att vi skapat ett system som innebär att den som är ung i dag får möjlighet att själv välja och inte behöver tveka på grund av att det inte finns ekonomisk möjlighet att sluta i förtid.

De pensionssystem som vi har i dag gör det omöjligt att i förväg klargöra för varje enskild individ vilken pensionsnivå man kommer att uppnå när man en dag gör sitt val.

Tryggheten i att vid en framtida pensionsavgång erhålla i stort sett oförändrad lön finns inte. Den uträkning som ligger till grund för den nu beslutade avsättningsnivån 4,6 procent härrör från 1998 och avser att den vars avsättning börjar vid fyllda 23 år och pågår under dryga 30 år ska få en pensionsnivå motsvarande ca 72 procent från Kåpan Extra mellan åren 61 t.o.m. fyllda 65.

Vad är det som är orättvist i ett sådant system? Det finns inget motsvarande på arbetsmarknaden i övrigt. Brist på arbetskraft ger en helt annan bild, samhället kräver att man arbetar längre. I dag är pensionsåldern 65 år men man har rätt att arbeta tills fyllda 67 år.

Det kan uppfattas som orättvist att inte alla nu anställda kan ges samma ekonomiska nivå som den som är ung i dag. Den som är införstådd, har kunskap på området, förstår och accepterar att det inte finns ekonomisk möjlighet till dessa avsättningar.

För att om möjligt bringa klarhet och kunskap inom pensionsområdet har Polisförbundet planerat ett antal åtgärder. Under 2008 kommer förbundsområdena att erbjudas dels en pensionsutbildning samt dessutom en fördjupad kurs i ämnet. Pensionsansvariga i förbundsområdena kommer att förses med informationsmaterial samt möjlighet att delta i den partsgemensamma utbildningen som är planerad.

Dessa åtgärder ställer krav på att varje förbundsområde i sin tur informerar så att vi tillsammans kan motverka det som i dag uppfattas som orättvisor.

Björn Lundberg, förbundsstyrelsen, politiskt ansvarig i pensionsfrågor