ANNONS:

 
Polistidningen nummer 3 delas ut runt den 15 juni. Därefter kommer nästa nummer 9 september. Komplett ugivningsplan finns här.
 
 
 

Lenas ledare

"Brottsligheten
tar helt enkelt
inte semester"

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 
 

Arkiv

Hallandspolisen tar hjälp av medborgargarden

Publicerad 2008-03-06

Aktuellt Lokala bevakningsgrupper i polisens "tjänst" patrullerar Hallands inland på nätterna.
– Grupperna är viktiga samarbetspartners som bidrar med sina pusselbitar till polisarbetet, säger initiativtagaren, polisinspektör Mikael Höglin i Hyltebruk.

Genom att ta hjälp av den Stora Detektiven Allmänheten har polisen i halländska Hylte skaffat sig ögon och öron som varje natt söker av bygator och ensliga småvägar i den vidsträckta kommunen. De fyra bybaserade så kallade bevakningsgrupperna, var igång sedan flera år när Mikael Höglin i oktober tillträdde som gruppansvarig för Inlandsprojektet. Ett försök att rycka upp den polisiära verksamheten i glesbygden.

– Det har varit svårt att nyrekrytera poliser till Hylte, samtidigt som många närmar sig pensionsåldern. Vi är tre poliser i projektet plus ytterligare en från närpolisområdet. Redan från början fick vi fritt spelrum att utforma vårt arbete häruppe, berättar Mikael Höglin.

En tidig åtgärd blev att vända sig till de lokala bevakningsgrupperna i kommunen för att inleda ett organiserat samarbete.

– De fyra grupperna patrullerar sina hemtrakter nattetid och rapporterar in när de börjar jobba och om de ser något misstänkt. Vi kan också ringa eller SMS:a till dem om vi fått något tips, exempelvis kan det vara en speciell bil som vi vill att de ska kolla upp åt oss. Har någon av grupperna sett något intressant och vi inte varit i tjänst den natten, så skriver de en liten rapport som vi tar del av nästa gång vi jobbar. De ska enbart observera och inte göra några ingripanden, säger Mikael Höglin.

Nödvändigt komplement 

Informationsutbytet mellan inlandspolisen och bevakningsgrupperna är ömsesidigt. De ideellt arbetande nattpatrullerna får inte bara nyttiga tips om hur man lägger upp effektiva spaningsrutter.

– Vi har ju en viss tvingande sekretesslagstiftning, men i övrigt delar vi med oss av så mycket information som möjligt till grupperna. Ger man så får man, säger Mikael Höglin.

Han hoppas att samarbetet ska få möjlighet att utvecklas efter att Inlandsprojektet utvärderats till sommaren.

– För att lyckas med en sådan här satsning måste polisen enligt min mening komplettera med andra aktörer. I Hylte finns en speciell sorts kriminalitet med ett stort mörkertal; en kärna av vaneförbrytare och runt dessa svallvågor av yngre personer som håller på med främst narkotika och stölder. Utan att ha några direkta bevis så är jag övertygad om att vår samverkan med gemene man i bygden har haft en hämmande effekt på brottsligheten.

Kontrollerar med bilregistret 

Bentz Svensson är ordförande i Rydöbruks samhällsförening och ingår i ortens 75 man starka bevakningsgrupp.

– Varje vecka är det fem personer med en ansvarig som självständigt lägger upp bevakningsturerna inom ett bestämt geografiskt område. Om vi till exempel observerar en bil som inte hör hemma här så kan ringa vi upp bilregistret och kontrollera skatt, försäkring och ägare. Om den verkar vara stulen så rapporterar vi direkt.

Överhuvudtaget tycks Halland ligga långt framme när det gäller att engagera allmänheten i polisarbetet. Så här säger Stefan Liljenberg, operativ chef för Hallandspolisen.

– Jag är av uppfattningen att vi ska ha en tät samverkan med den här typen av frivilliga grupper. Inte minst för att få kontroll över dem och kunna styra upp deras verksamhet.

Ulf Eliasson