ANNONS:

 
 
 

Lenas ledare

"Vi ska inte ha
något A- och B-lag"

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
Aprilnumret delades ut runt 13 april. Nästa kommer nummer 3 den 15 juni.Komplett ugivningsplan finns här.
 
 
 

Arkiv

Hur tänkte arbetsgivaren nu?

Publicerad 2008-06-12

Insänt Det talas mycket om det ”nya” begreppet 50 % i yttre tjänst, men inte så mycket om vad yttre tjänst betyder. För mig innebär det arbete i yttre tjänst och i uniform. All heder åt våra civilt arbetande kollegor, men eftersom 50 % i yttre tjänst har en koppling till ökad synlighet känns det naturligt att det är uniformerna som skall räknas.

Hur ska vi då uppnå detta? Frågan har ställts till chefer och arbetstagare, och förslag är inskickade. Som vanligt pratas det mycket om att ”höja statusen” på oss i yttre tjänst. Själv tycker jag det är helt rätt och det skulle glädja mig enormt om det äntligen blev verkstad av det uttrycket.

Dock är 50 % i yttre tjänst ett högt ställt mål, och enda sättet att uppnå det är att fortsätta pumpa in nya poliser från våra Polishögskolor, men det krävs också att vi får behålla personalen som redan finns i yttre tjänst, och kanske t.o.m. hunnit få några års erfarenhetÖ Vikten av detta förstår vi alla!

Då återkommer jag till rubriken, och frågan: Hur tänkte arbetsgivaren nu?

Hur man höjer statusen för en kategori av poliser är nog svårt att precisera. Allra helst eftersom svaren nog är olika för olika kollegor.

Det jag tror vi ändå är ganska överens om är att det inte sker genom sänkt OB-tillägg, ökad arbetstid och för övrigt försämrade villkor runt tidsförskjutning mm. Det är inte att höja statusen för yttre personal och därmed inte ett sätt att locka personal att stanna kvar i yttre skiftestjänst.

Självklart kan man också ifrågasätta fackets del i det ingångna avtalet, men det är en annan fråga. Arbetsgivaren har inte bara ett arbetsmiljöansvar utan också ett verksamhetsansvar, och hur skall den yttre verksamheten bli bättre och effektivare, när kunskap och erfarenhet försvinner till mindre missgynnade enheter? Om arbetsgivaren bjuder till och visar att yttre verksamhet är viktigt, då tror i alla fall jag att statusen kommer höjas och att personalen gärna stannar kvar.

Ett oförstående YB i Stockholm