ANNONS:

 
 
 
Polistidningen nr 1/2019 kommer runt 8 februari.
Fullständig utgivningsplan finns här.
 
 

Ordförandeord

Dags för en blocköver-
skridande polispolitik
Lena Nitz, ordförande
 
 
 
 

NYA ARTIKLAR

 

Arkiv

Färre brott klaras upp om offret är invandrare

Publicerad 2008-12-15

Aktuellt Polisen är sämre på att klara upp brott i nära relationer när de tror att offret är invandrare. Det framkommer av en rapport som Brottsförebyggande Rådet gjort på uppdrag av Rikspolisstyrelsen.

Om en kvinna uppfattas som svensk eller inte får konsekvenser för hur polisen utreder, och klarar upp, brott i nära relationer. När kvinnan är av annan etnisk bakgrund än svensk klaras bara i genomsnitt 24 procent av de anmälda fallen upp. När den våldsutta kvinnan är svensk klaras däremot 38 procent av fallen upp.

– Skillnaden beror till viss del på sämre polisutredningar och högre beviskrav från åklagarna, menar Fredrik Marklund som är utredare på Brottsförebyggande rådet, Brå.

Han har räknat fram att med dagens arbetssätt och förutsättningar bör 29 procent av de anmälda ärendena kunna klaras upp när målsäganden är en utländsk kvinna, men den verkliga siffran är bara 24 procent. När målsäganden istället är svensk finns en förväntan om att 36 procent av ärendena ska klaras upp, men där är den faktiska siffran 38 procent.

– Nu passar vi tillbaka bollen till polisen som får titta på vad skillnaderna beror på, säger Fredrik Marklund.

Rikspolischefen Bengt Svenson menar att orsakerna kan vara flera.

– Här finns en brist och vi måste ta reda på vilken orsaken är. Men man ska ha klart för sig att allt som hanteras genom tolk blir svårare att utreda, även om det inte är hela förklaringen, säger han.

Läs mer om vilka faktorer som är viktiga för att klara upp brott i nära relationer i nästa nummer av Polistidningen.

Hela rapporten finns på Brås hemsida: www.bra.se

Annette Wallqvist