ANNONS:

 
 
 
Polistidningen nummer 3 delades ut runt den 15 juni. Därefter kommer nästa nummer 9 september. Komplett ugivningsplan finns här.
 

Lenas ledare

"Brottsligheten
tar helt enkelt
inte semester"

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 
 

Arkiv

”Poliser tillför värdefull kompetens”

Publicerad 2009-08-20

Aktuellt Det går inte att skilja ut yrken som inte ska få sitta i olika politiska organ. Det säger Jan Turvall som är expert på kommunalrätt vid Statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs universitet, angående det aktuella ärendet med poliser som inte får sitta i socialnämnder.

Lektor Jan Turvall ställer sig mycket frågande till polismyndighetens och Arbetsgivarverkets inställning att poliser inte bör få sitta i socialnämnder.

– Det finns ingenting i lagstiftningen som säger att någon yrkesgrupp inte ska få sitta i fullmäktige eller vissa nämnder. Däremot är det klart att en polis kan hamna i en situation där han eller hon kan vara jävig. Men det kan hända för vilken yrkesgrupp som helst, och då är det bara att man inte deltar i just det beslutet.

Jan Turvall tycker tvärtom att det är viktigt att poliser sitter just i socialnämnder.

– Det är bara värdefullt att olika grupper deltar i det politiska arbetet. Och när det gäller poliser så har de ju specialkunskaper i sociala frågor och tillför värdefull kompetens när de sitter i en socialnämnd.