Polislönerna behöver analyseras

Publicerad 2009-09-17

Aktuellt Polisförbundet ska arbeta för en nationell analys av polisernas löner. Beslutet fattades enhälligt och med uppslutning från hela landet.

Det hade kommit in många motioner om lön, till årets representantskap. Flera av dem handlade om att poliser ska ha lika lön för lika arbete. Man vill att förbundet ska arbeta mot osakliga löneskillnader mellan poliser i olika delar av landet.

Under onsdagen togs det fram ett yttrande om att Polisförbundet ska arbeta för att polislönerna i landet ska analyseras. Representantskapet antog yttrandet och gav förbundsstyrelsen i uppdrag att arbeta för en sådan nationell löneanalys.