ANNONS:

ANNONS:

 
 

På Twitter

 

Ordförandeord

Polisyrket måste
tas på allvar

Lena Nitz, ordförande

 
 


Polistidningen nummer 3 delades ut runt 14 juni. Därefter delas nästa nummer ut 6 september.
Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundets medlemsservice. medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Fullständig utgivningsplan finns här.

 
 

 
 

Arkiv

Organiserade brott bör bekämpas lokalt

Publicerad 2009-10-08

Aktuellt Organiserad brottslighet framställs nästan alltid som ett transnationellt fenomen, trots att en framgångsrik bekämpning också kräver lokalt fokus. Men EU:s politiker är ovilliga att erkänna det. Det menar forskaren Cyrille Fijnaut som nu hoppas på en förändring under det svenska ordförandeskapet.

Att kalla organiserad brottslighet för ett transnationellt problem är missvisande, eftersom det också finns en viktig lokal dimension på brottsligheten. Det är på det lokala planet som exempelvis rekryteringen av kvinnor till människohandel sker och de rekryteras av människor med kännedom om de lokala förhållandena.

– När de sedan utnyttjas görs det också ett lokalt. De säljs i en stad, på en plats, inte kors och tvärs över gränserna, sa Cyrille Fijnaut när han i juni besökte Sverige.

Till vardags är han verksam på Tilburgs universitet i Nederländerna och de senaste 20 åren har han ägnat åt att forska på just organiserad brottslighet. Han menar att erkännandet av den lokala dimensionen är en viktig nyckel för att komma åt den organiserade brottsligheten.

Samarbete på alla nivåer
För att bekämpa organiserad brottslighet krävs samarbete över alla gränser och på alla nivåer, både lokalt och mellan stater. Det behövs också tätt samarbete mellan nationella polismyndigheter och även mellan lokala myndigheter och organisationer som exempelvis Europol.

Under det svenska ordförandeskapet ska ett nytt femårigt arbetsprogram tas fram för EU:s samarbete kring rättsliga och inrikes frågor. Det ska ersätta det nuvarande Haagprogrammet.

– I Sverige finns en medvetenhet om den lokala dimensionen, förhoppningsvis kan det svenska ordförandeskapet lyfta kunskapen till EU-nivå, avslutade Cyrille Fijnaut.

Annette Wallqvist