ANNONS;

ANNONS:

 
 


Så här ser Polistidningen nummer 5 ut. Den delas ut runt den 18 oktober till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundets medlemsservice: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Läs mer om Polistidningen här.

 
 

Ordförandeord

Vi måste skydda den som skyddar! 

Lena Nitz, ordförande

 
 

 
 

Arkiv

Rakelproblemen fortsätter

Publicerad 2009-11-03

Aktuellt Rakel fortsätter att ställa till problem för polisen. Nu ska Polisförbundet kartlägga problemen och ta fram en lista med krav på förbättringar. Och i Stockholm har huvudskyddsombuden kontaktat Arbetsmiljöverket för att få hjälp att komma tillrätta med problemen.

– Det både vi och Arbetsmiljöverket bedömer som mest akut är bristerna i larmfunktionen, säger Roger Östergren, som är vice huvudskyddsombud i Stockholm.

Sedan mitten av augusti har det kommit in sammanlagt 138 anmälningar om tillbud med Rakel till huvudskyddsombuden i Stockholm. Ungefär en tredjedel av dem handlar om problem med larmfunktionen. Nu har huvudskyddsombuden kontaktat Arbetsmiljöverket för att få stöd och har därefter lämnat in en så kallad 6:6A-anmälan till polismyndigheten i Stockholm. En 6:6A-anmälan är en begäran om åtgärd enligt arbetsmiljölagen, och arbetsgivaren är skyldig att komma med svar inom två veckor.

– Vi har fokuserat på fem punkter, där vi kräver att polismyndigheten talar om vilka åtgärder man tänker vidta och hur man arbetar med frågan. När det gäller larmfunktionen så vill vi till exempel veta hur man analyserar de tillbudsanmälningar som kommer in, vem som har ansvaret för det, och hur handlings- och åtgärdsplanen ser ut, säger Roger Östergren.

Förutom det vill huvudskyddsombuden bland annat veta om myndigheten har inventerat utbildningsbehovet hos poliserna som ska arbeta med både Rakel och de gamla, ordinarie, radiosystemen, samt vilka åtgärder man tänker vidta när det gäller bristerna i radiotäckning.

Anna Nellberg, som är nationellt huvudskyddsombud, ser också mycket allvarligt på problemen. Nu kommer Polisförbundet att göra en kartläggning av problemen och därefter ska en lista med krav på förbättringar tas fram.

– Ytterst är detta är en fråga om våra medlemmars säkerhet. Fungerar inte radiokommunikationen så kan det i värsta fall leda till att poliser inte får hjälp om de hamnar i ett nödläge.