Polistidningen nr 1 delas ut runt 9 februari. Numret efter når brevlådorna 13 april. Komplett ugivningsplan finns här.
 
 
 

Lenas ledare

Nu gör vi lönefrågan
till en valfråga

Lena Nitz, ordförande

 
 
 

NYA ARTIKLAR

 

Arkiv

Polisförbundet om Stockholmsdeklarationen

Publicerad 2009-12-12

Aktuellt Polisförbundet är i positivt inställt till Stockholmsdeklarationen. Man delar uppfattningen om att informationsutbytet och polissamarbetet måste förbättras. Men man poängterar hur viktigt det är att diskutera förutsättningarna för hur de olika poliskårerna ska arbeta tillsammans.

Polisförbundets ordförande Jan Karlsen ger en rad exempel där de olika länderna inom EU har olika syn på polisen och polisiärt arbete.

– I allt fler länder tar bevakningsbranschen över delar av polisens arbetsuppgifter. Var går rågången mellan polisen och andra aktörer – ska det se olika ut i de olika EU-länderna? Och polisutbildningen – kan vi införa högskoleutbildning för alla poliser i Europa?

Polisförbundet menar att det är nödvändigt att diskutera dessa, och flera andra, frågor för att polissamarbetet ska fungera i Europa. Om det går att enas blir utbytet mellan poliskårerna betydligt enklare. Då återstår bara en del praktiska detaljer som måste lösas. Till exempel beväpning och anställningsvillkor.

– Det är lätt att säga att polisen ska samarbeta över nationsgränserna. Men vad händer om en svensk polis tvingas använda extrema våldsbefogenheter på till exempel en dansk medborgare på dansk mark? Vems arbetsmiljölagstiftning ska hantera detta, undrar Jan Karlsen.