ANNONS:

 
 
 
Polistidningen nr 1/2019 kommer runt 8 februari.
Fullständig utgivningsplan finns här.
 
 

Ordförandeord

Dags för en blocköver-
skridande polispolitik
Lena Nitz, ordförande
 
 
 
 
 

Arkiv

Större enskilt ansvar vid framtida katastrofer

Publicerad 2009-12-09

Aktuellt I framtiden måste vi försöka förbereda oss på det osannolika. Och bli bättre på att klara oss själva, utan samhällets insatser. Så ser framtidsscenariot ut enligt Nicklas Guldåker som nyligen lagt fram en avhandling om krishantering vid Lunds universitet. Han menar att tendensen på senare år har varit att vi ställs inför katastrofer som vi inte har kunnat föreställa oss.

Som fallstudie i avhandlingen har Nicklas Guldåker använt stormen Gudrun och kommit fram till att det i samband med den främst var hushållen själva som stod för krishanteringen. Det var också mycket tack vare grannsamverkan, sockenråd och lokala föreningar som man klarade sig ur den värsta krisen. Efter stormen Gudrun visade det sig att kommuners, räddningstjänster och andra professionella aktörers resurser inte räckte till. Ändå fokuserar flertalet rapporter och utvärderingar av krisarbetet bara på hur myndigheter, organisationer och näringslivet agerade.

Källa: Lunds universitet