ANNONS:

 

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 2. Den delas ut i april till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 

Ordförandeord

I kriser står poliskåren för trygghet

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 

 
 

Arkiv

Våld mot poliser ska bli EU-fråga

Publicerad 2010-04-14

Aktuellt Våld mot poliser är inte bara attacker mot individer utan mot hela samhället. Det sa Spaniens inrikesminister Alfredo Perez Rubalcaba när han inledde en konferens i Madrid om hot och våld mot poliser. Nu lovar han att driva frågan på europanivå.

Europeiska poliser utsätts allt oftare för våld. Men problemet står inte tillräckligt högt på dagordningen för politikerna, vare sig på EU-nivå eller nationell nivå. Det anser det europeiska polisfacket, Eurocop, som nu vill sätta frågan i fokus. Startpunkten var en konferens i Madrid i april med inbjudna forskare, politiker och poliser från 26 länder.

– Det får inte vara legitimt att angripa poliser, oavsett om det handlar om våld i det vardagliga arbetet eller om terrorattacker. Att bli utsatt för våld är inte något vi kan acceptera som poliser. Nu vill Eurocop få till en intensivare dialog på europeisk nivå, för att frågan ska tas på större allvar, sa Heinz Kiefer, ordförande för Eurocop.

Spaniens inrikesminister, Alfredo Perez Rubalcaba, höll med Kiefer om att frågan är så viktig att den måste behandlas på högsta nivå. Som nuvarande ordförandeland i EU kommer Spanien att ta initiativ till att frågan diskuteras mellan justitie- och inrikesministrarna i unionen.

– Det finns många områden som kan förbättras, både när det gäller lagstiftning och polisernas utbildning. Vi vill stärka rättsväsendet och polisen, för att öka tryggheten för poliserna.

Även Belgien, som tar över EUs ordförandeklubba vid halvårsskiftet, har lovat att frågan ska få fortsätta att vara i fokus.

Under konferensen vittnade poliser från bland annat Sverige, Holland och Spanien om hur de både blivit hotade, knivskurna och beskjutna under vanliga arbetspass. Och sedan i flera fall inte fått något stöd från arbetsgivaren – staten. Det är ett av de områden som Eurocop vill förbättra.

– Jag hoppas att den här konferensen blir en start i arbetet för att minska våldet mot poliser. För våra kollegor på gatorna är den här frågan alltför viktig för att vi ska nöja oss med att bara utbyta information, sa Heinz Kiefer från Eurocop.

Faktaruta Eurcop

Eurocop står för European Confederation of Police. Organisationen bildades 2002 och består idag av 34 medlemsorganisationer från 26 länder. Sammanlagt representerar Eurocop över 500 000 poliser från hela Europa. Eurocop är politiskt och religiöst obundet och arbetar bland annat för att polisen i Europa ska vara öppen och demokratisk och att poliser ska ha rätt att organisera sig fackligt.