Lenas ledare

Nu gör vi lönefrågan
till en valfråga

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 

Arkiv

 
Polistidningen nr 1 delades ut runt 9 februari. Nästa nummer når brevlådorna 13 april. Komplett ugivningsplan finns här.

Förbundets revisor avgick

Publicerad 2010-05-04

Aktuellt En av Polisförbundets valda revisorer, Jarl Axelson, har avgått efter tolv år. Han lämnade sitt uppdrag i mitten av mars.

– Jag upplevde att det på senare tid blev svårare att förena mitt lokala fackliga engagemang med engagemanget som revisor i förbundet centralt. Därför valde jag att lämna mitt uppdrag som revisor, säger Jarl Axelson, som kommer från förbundsområde Västra Götaland.

Så det handlar inte om några oklarheter när det gäller ekonomin i förbundet?

– Nej absolut inte. I så fall skulle jag ha stannat kvar och påpekat detta. Nu har jag varit med och gått igenom ekonomin och undertecknat revisionsrapporten för 2009 – det skulle jag inte ha gjort om det hade varit något som inte stämde.

Polisförbundet har två valda revisorer och två revisorssuppleanter, som väljs av representantskapet. Dessutom anlitar förbundet en auktoriserad revisor.