ANNONS:

ANNONS:

 

Ordförandeord

När det man längtat till inte blir som man tänkt sig

Lena Nitz, ordförande

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 3. Den delas ut i juni till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 
 
 

 
 

Arkiv

Hård kritik mot blåljussamarbete

Publicerad 2010-07-02

Aktuellt Så kallade trygghetsstyrkor ska förbättra säkerheten för boende i glesbygd, hoppas myndigheter och kommuner i Västernorrland. Polisförbundet rasar mot förslaget, som fått stöd av regeringen.

– Det är bedrövligt att man så lättvindigt buntar ihop det man kallar blåljusverksamhet – polis, ambulans och brandkår – och inte förstår att vi har unik kompetens kopplad till utbildning och erfarenhet. Förslaget hör hemma i papperskorgen, säger Carina Ytterström, Polisförbundets ordförande i Västernorrland.

Försöksverksamhet beräknas komma igång under hösten 2011. Två av länets kommuner, Sollefteå och Örnsköldsvik, har anmält intresse för att pröva alternativa lösningar i glesbygd.

Länsstyrelsen i Västernorrland är pådrivande bakom försöket, men beredskapsdirektör Håkan Söderholm är hemlighetsfull om vilka lösningar som kommer att prövas.

– Vi måste först titta på en rad områden som juridik, ekonomi och organisation innan vi kan återkomma med exakt hur samverkan i glesbygd kan stärkas.

– Vi ser ett klart behov av att lyfta trygghets- och säkerhetsfrågor i glesbygd i en situation där befolkningen minskar och blir allt äldre och polisnärvaron inte precis är den högsta.

Carina Ytterström menar att problemet angrips i fel ände.

– Lägg istället resurserna på att rekrytera personal till glesbygd. Allt detta började med att det är otroligt svårt att rekrytera deltidsbrandmän i glesbygd och så har det märkligt nog glidit över till att också bli en polisiär fråga. Samverkan är vi positiva till, men vi kan inte acceptera att polisiära befogenheter läggs över på andra yrkeskategorier, säger hon.

Fakta:

Regeringen har gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att pröva alternativa lösningar för samordning av ”blåljusmyndigheter” – polis, kommunal räddningstjänst och ambulanssjukvård – i glesbygd. Försöksverksamhet kommer att ske i Västernorrland och Norrbotten under en fyraårsperiod i samarbete med RPS och Socialstyrelsen.

Fredrik Mårtensson