ANNONS:

ANNONS:

 
 

På Twitter

 

Ordförandeord

Polisyrket måste
tas på allvar

Lena Nitz, ordförande

 
 


Polistidningen nummer 3 delades ut runt 14 juni. Därefter delas nästa nummer ut 6 september.
Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundets medlemsservice. medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Fullständig utgivningsplan finns här.

 
 

 
 

Arkiv

Årets representantskap öppnat

Publicerad 2010-09-28

Aktuellt Just nu pågår årets representantskap i Göteborg. Under tre dagar kommer 128 delegater från 26 förbundsområden att välja en ny styrelse, diskutera viktiga frågor och fatta beslut om sammanlagt 156 inkomna motioner.

Motionerna handlar om allt från nationell lön, höjd ersättning för instruktörer till att granskningsutskottet bör läggas ner och ersättas med en verksamhetsrevisor. Ett stort antal motioner berör arbetstiden ur olika perspektiv, vilket gör att det är en fråga som kommer att diskuteras ingående.

Förutom motionerna kommer bland annat årsredovisningen och revisionsberättelsen att gås igenom och granskningsutskottets rapport presenteras. Men det blir tid även för eftertanke — under tisdagen hålls två seminarier, ett om pension och ett om globalt fackligt arbete.

Men det största spänningsmomentet under årets representantskap är nog ändå valet av ny styrelse. Valberedningen har föreslagit många nya ledamöter. Dessutom väljs en ny ordförande; Jan Karlsen lämnar över klubban efter 12 år på posten.

Fakta om representantskapet:


  • Årets representantskap är det 8 :e i ordningen. Tidigare höll Polisförbundet kongress vart fjärde år.
  • Representantskapet hålls en gång om året och är Polisförbundets högsta beslutande organ.
  • 128 delegater och 96 åhörare följer representantskapet.  
  • 24 av ombuden är kvinnor (18,7%)  
  • 11 av ombuden är studenter från polisutbildningen.
  • Ny styrelse väljs vart fjärde år.