ANNONS:

ANNONS:

 

Ordförandeord

När det man längtat till inte blir som man tänkt sig

Lena Nitz, ordförande

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 3. Den delas ut i juni till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 
 
 

 
 

Arkiv

Blandad kritik i granskningsrapport

Publicerad 2010-09-29

Aktuellt Repskapet godkände granskningsutskottets rapport. – Bra och omfattande, men vi tycker att det fanns sakfel, säger Lars Bergman, Polisförbundets förste vice ordförande.

Polisförbundet syns i media och är populärt bland medlemmarna. Det fastslog granskiningsutskottet (GU) i en rapport som behandlades under representantskapet.

– Men kontrollfunktionen och kommunikationen måste fungera bättre, det är helt nödvändigt, sa Marianne Cronebäck, GU.

GU:s uppdrag är att granska Polisförbundets politiska verksamhet mellan 2006 och 2010. Undersökningen bygger framförallt på interna och externa intervjuer.

Enligt GU bör Polisförbundets styrelse bland annat bli bättre på att initiera dialog inför politiska utspel och vassare på att utvärdera sådana utspel. Den interna ärendehanteringen och redovisningen inför representantskapet är annat som kan förbättras enligt GU.

Dessutom påpekar GU att jämställdhets- och mångfaldsaspekter bör få större plats i allt fackligt arbete.

Polisförbundets förste vice ordförande, Lars Bergman, tackade för rapporten och beskrev den som ”viktig, bra och omfattande”. Han föreslog å styrelsens vägnar att den borde godkännas. Samtidigt underströk han att det finns en mängd sakfel i rapporten. Som exempel nämnde Bergman att det påstås i rapporten att Polisförbundet inte förhandlat fackligt med sina egna anställda och delvis saknar mål och visioner för det opinionsbildande arbetet.

– En enkel kvalitetssäkring hade räckt för att slippa fel. Ungefär som ett förhör som man läser upp och får godkänt för att ingen ska bli felciterad, sa Lars Bergman.

GU och den tidigare styrelsen var överens om att en förtroendevald revisor bör ersätta GU.

– Redan tidigt påpekade vi att en årlig genomlysning är bättre. Vårt radikala förslag är att avskaffa oss själva, sa Martin Åberg, GU.