Lenas ledare

Nu gör vi lönefrågan
till en valfråga

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 

Arkiv

 
Polistidningen nr 1 delades ut runt 9 februari. Nästa nummer når brevlådorna 13 april. Komplett ugivningsplan finns här.

Nytt centralt avtal för poliser

Publicerad 2010-10-14

Aktuellt Bättre sjuklön och bättre villkor för de poliser som har skyddad identitet. Det är några av nyheterna i det centrala avtalet för statsanställda som undertecknades på torsdagen.

Avtalet, som gäller i två år för omkring 100 000 statligt anställda, bygger på lokala överenskommelser om löneökningar. Om inga överenskommelser träffas lokalt blir utrymmet för löneökningarna lägst 3,6 procent. Det har förhandlingsorganisationen OFR/S,P,O, där Polisförbundet ingår, kommit överens med Arbetsgivarverket om.

– Det är glädjande att vi har enats om ett löneutrymme i nivå med övriga avtal på arbetsmarknaden, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

Sjuklönen utökas till att omfatta även dag 91 till dag 364. Tidigare har sjuklönen endast omfattat dag 15 till dag 90.

– Det är en framgång och vi är också nöjda med att våra medlemmar som har skyddad identitet kan kompenseras för att de riskerar att få sämre pension, säger Lena Nitz.

Skyddad identitet kan poliser i vissa fall behöva på grund av arbetet. De missar då möjligheten att välja placering för en del av sina pensionsavsättningar. För detta kan de i och med det nya avtalet kompenseras med ett engångsbelopp.

Läs mer om avtalet på www.polisforbundet.se