Lenas ledare

Nu gör vi lönefrågan
till en valfråga

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 

Arkiv

 
Polistidningen nr 1 delades ut runt 9 februari. Nästa nummer når brevlådorna 13 april. Komplett ugivningsplan finns här.

Barnafödande smittsamt

Publicerad 2010-11-13

Aktuellt ”Smittar benägenheten att skaffa barn mellan kollegor?” är namnet på en färsk rapport från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. Svaret är ja. 150 000 kvinnors barnafödande har analyserats och på en arbetsplats där en kvinna fött barn ökar sannolikheten att andra föder barn inom 13-24 månader med 10 procent. Mest påverkas man av kollegor med liknande eller högre utbildning.

– Andragångsföderskor påverkas tydligt av andra kvinnor med tidigare barn, men inte av förstagångsföderskor, uppger Lena Hensvik, en av forskarna bakom studien.