ANNONS:

 
Polistidningen nummer 3 delas ut runt den 15 juni. Därefter kommer nästa nummer 9 september. Komplett ugivningsplan finns här.
 
 
 

Lenas ledare

"Brottsligheten
tar helt enkelt
inte semester"

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 
 

Arkiv

Brottsförebyggandet brister, enligt rapport

Publicerad 2010-11-30

Aktuellt Bara hälften av de brottsförebyggande insatser som polisen planerar genomförs. Det är också oklart om det som görs faktiskt förhindrar brott, enligt Riksrevisionen.

Bristande styrning, hela vägen från regeringen till de enskilda polisledningarna, uppges vara ett skäl till varför det ser ut som det gör, enligt en färsk rapport. Där står bland annat också att polisen saknar kunskap om hur brott förebyggs effektivt och inte arbetar tillräckligt problemorienterat.

Rikspolischefen Bengt Svenson anser att rapporten har förtjänster, men missar att utvecklingen går mot att utredande och förebyggande intergreras allt mer.
– Det är också ofrånkomligt att planerade brottsförebyggande insatser ofta avbryts för händelsestyrd verksamhet, uppger han, enligt ett pressmeddelande.

Hela Riksrevisionens rapport ”Polisens brottsförebyggande arbete – har ambitionerna uppnåtts? finns här.