Lenas ledare

Nu gör vi lönefrågan
till en valfråga

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 

Arkiv

 
Polistidningen nr 1 delades ut runt 9 februari. Nästa nummer når brevlådorna 13 april. Komplett ugivningsplan finns här.

Säpo byter arbetssätt

Publicerad 2010-11-24

Aktuellt Vid årsskiftet sjösätter Säpo en ny organisation, som ska jobba på ett helt annat sätt än tidigare. Som en del i detta har 12 chefer rekryterats, såväl externt som internt.

Det omfattande förändringsarbetet inleddes 1 januari 2009, enligt Per Dahlquist, ordförande för Polisförbundet inom Rikspolisen.
Säpo går nu från en traditionell, hierarkisk organisation med enheter för olika verksamheter. I stället ska man jobba mer processinriktat, med inhämtning, bearbetning, analys och åtgärd.

– Rent generellt är vi i facket positiva till förändringsarbetet och utvecklingen av organisationen, säger Per Dahlquist till Polistidningen.

Säpo har cirka 1 000 anställda varav ungefär hälften är poliser. Lejonparten är placerade i Stockholm. Per Dahlqvist berättar att omorganisationen sker i nära samarbete med medarbetare inom Säpo och dess fackliga organisationer, där även Saco och ST ingår.