Nytt semesteravtal undertecknat

Publicerad 2010-12-13

Aktuellt Nu är ett nytt semesteravtal förhandlat och påskrivet. Avtalet innebär bland annat att man kan ta semester under en del av ett arbetspass. Dessutom höjs ob-tilläggen.

Det gamla semesteravtalet sades upp av Polisförbundet och slutade gälla, tre månader i förtid. Skälet var att få Rikspolisstyrelsen till förhandlingsbordet.
– Om vi inte hade sagt upp det så hade vi sannolikt suttit i en situation med en skiljenämnd och opartisk ordförande som bestämt något, utan att vi haft inflytande, säger Jan Wallin, förhandlingschef på Polisförbundet.

Det har varit många turer kring avtalet. En av de sakfrågor Polisförbundet och RPS varit oense om är beräkningen av semestern. Arbetsgivaren ansåg att den gynnade skiftarbetande poliser för mycket.
Den 8 december skrevs dock ett nytt avtal under, men då mellan de centrala parterna Arbetsgivarverket och OFR/S, P, O (den förhandlingsorganisation Polisförbundet tillhör).
– Det känns bra att vi kunnat teckna ett nytt semesteravtal. Vi har också fått kompensation för de delar vi uppfattar som försämringar, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

Delar av avtalet börjar gälla vid årsskiftet. Bland annat att de som ska söka föräldraledigt under sommaren behöver göra det i samband med att semestern planeras. Andra förändringar tar längre tid att införa och börjar gälla den första oktober 2011. 

FAKTA:

Nyheter i semesteravtalet (gäller från och med 1 oktober 2011)

Timsemester återinförs, men med kvotberäkning för skiftesarbetande, det vill säga nattimmar kostar något mer än dagtimmar.

Semester kan tas ut delar av pass, dock som mest 24 timmar under ett kalenderår.

Karensavdrag vid sjukdom räknas per timme för det antal timmar som motsvarar en femtedel av den genomsnittliga veckoarbetstiden.

Ob-tillägget höjs till 30 kronor per timme, klockan 22-03 måndag-torsdag och till 52,50 kronor per timme klockan 22-06 fredag och lördag natt.

Höjt rörligt semestertillägg för varje semesterdag från 0,48 till 0,52 procent av de rörliga tilläggen.

LÄS MER:

Mer information på Polisförbundets hemsida

Avtalet i sin helhet