Svensk polis griper människosmugglare i Grekland

Publicerad 2010-12-04

Aktuellt Sedan 2 november finns 12 svenska poliser med i EU:s gränspolis Frontex beväpnade gränspatruller i Grekland. De hjälper till att stoppa illegala flyktingarna från Turkiet. Grekland klarar självt inte av trycket utan har begärt hjälp av EU. Enligt Frontex kom fler än två tredjedelar av de 41 000 illegala invandrarna till Europa första halvåret 2010 just till Grekland.

Sammanlagt ingår 175 poliser från 25 EU-länder. De har utrustning som helikoptrar, patrullbilar och thermo-vision-utrustning som upptäcker människor i mörker. Poliserna från Sverige har med sig tränade polishundar.

– Inströmningen av illegala invandrare har redan minskat med 40 procent. Frontex skickar dagliga rapporter som berättar att många flyktingar kontrolleras och att svensk polis hittat och gripit människosmugglare. Det var nyttigt att det kom svensk polis dit, eftersom grekerna själva inte klarar av hanteringen. Vi kommer att stanna åtminstone året ut och det finns planer på mer långsiktiga Frontex-operationer, men det är ännu inte beslutat, säger Sören Clerton, chef för rikskriminalpolisens centrala gränskontroll och ansvarig för den svenska insatsen.

Poliserna bär sina egna tjänstevapen och sin nationella uniform med en blå armbindel med EU:s och Frontex loggor på. De har rätt att använda våld om så krävs.

Frontex: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska Unionens medlemsstaters yttre gränser.

Bill Erlandsson