Lenas ledare

Nu gör vi lönefrågan
till en valfråga

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 

Arkiv

 
Polistidningen nr 1 delades ut runt 9 februari. Nästa nummer når brevlådorna 13 april. Komplett ugivningsplan finns här.

Lagförslag om hemlig spaning

Publicerad 2011-01-12

Aktuellt Poliser ska få provocera fram brott och i vissa fall även begå brott. Det föreslår regeringens utredare Stefan Reimer i sitt slutbetänkande om särskilda spaningsmetoder.

I förslaget till en ny lag, kallad inhämtningslagen, regleras de brottsbekämpande myndigheternas dolda spanings- och utredningsverksamhet. Enligt förslaget får polisen bland annat i vissa lägen provocera fram brott som inte annars hade begåtts.
– Men det som man lurar sig till ska man inte få lagföra, sade Stefan Reimer vid en pressträff 22 december.
Säpo föreslås få mest långtgående befogenheter, då de efter särskild prövning kan tillåtas att provocera fram brott även i underrättelsesyfte.
Infiltratörer som inte är poliser bör användas högst restriktivt, enligt Reimer, men även på den punkten föreslås Säpo få större möjligheter än övrig polis.