Poliser får skydd mot laser

Publicerad 2011-02-11

Aktuellt Alla polisbilar kan snart vara utrustade med skyddsglasögon mot laserattacker. RPS har tecknat ett avtal om leverans av 6000 par glasögon. Meningen är att det ska finnas två par i varje polisbil.

Attackerna med laser mot poliser har ökat, vilket Polistidningen rapporterat om tidigare. Strålarna från grön och blå laser kan orsaka svår smärta och bestående ögonskador. Glasögonen som RPS har upphandlat skyddar även mot splitter och är slagtåliga. Nu får varje polismyndighet beställa de skyddsglasögon man behöver, tanken är att det ska finnas två par i varje bil.
– Vi välkomnar det här och förutsätter att myndigheterna köper in skyddsglasögonen. Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön och är skyldiga att ha den skyddsutrustning som krävs, säger Anna Nellberg, som är ledamot i Polisförbundets styrelse och nationellt huvudskyddsombud.