Lenas ledare

Nu gör vi lönefrågan
till en valfråga

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 

Arkiv

 
Polistidningen nr 1 delades ut runt 9 februari. Nästa nummer når brevlådorna 13 april. Komplett ugivningsplan finns här.

Stor risk att poliser skadas

Publicerad 2011-02-07

Aktuellt Poliser löper fem gånger högre risk att drabbas av en allvarlig arbetsplatsolycka än genomsnittet för samtliga yrkesgrupper, enligt en rapport.

Det är AFA Försäkring som i sin skaderapport från 2010 sammanställt statistik från åren 2007-2008. Närmare en polis av hundra drabbades då av en allvarlig arbetsplatsolycka, enligt deras beräkningar. Det gör att poliser hamnar i topp i tabellen över allvarliga arbetsplatsolyckor bland kvinnor och på andra plats, efter gruv- och bergsarbetare samt stenhuggare, bland männen.

Olyckorna klassas som allvarliga om de inneburit medicinsk invaliditet eller sjukskrivning i mer än 30 dagar. Bland de olycksdrabbade poliserna 2007-2008 blev drygt en tredjedel medicinskt invalida. (35,8 procent av männen och 41,8 procent av kvinnorna.)