Lenas ledare

Nu gör vi lönefrågan
till en valfråga

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 

Arkiv

 
Polistidningen nr 1 delades ut runt 9 februari. Nästa nummer når brevlådorna 13 april. Komplett ugivningsplan finns här.

Stort glapp mellan IT-budget och utfall

Publicerad 2011-02-14

Aktuellt 267 miljoner kronor dyrare än budgeterat. Det blev Rikspolisstyrelsens större IT-projekt under en tioårsperiod, enligt en redovisning till justitiedepartementet.

Genomgången omfattar de 79 IT-relaterade projekt som kostat minst en miljon kronor under åren 2000-2009. Sammantaget hade 763 miljoner kronor budgeterats för projekten, medan kostnaderna slutade på 1 030 miljoner kronor.

Den stora skillnaden uppges bland annat bero på brister i budgetunderlagen under delar av perioden.
RPS totala budget för IT-drift och underhåll var under de tio åren närmare 4,5 miljarder kronor.

Källa: Sirén