ANNONS:

ANNONS:

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 4. Den delas ut i september till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 

Ordförandeord

Polisen får inte prioriteras ner

Lena Nitz, ordförande

 
 
 

 
 

Arkiv

Fler uttryckningar stoppar självmord

Publicerad 2011-04-06

Aktuellt Ett nära samarbete mellan polisen, psykiatrin och andra myndigheter har bidragit till att Jönköping har landets lägsta självmordstal.

En flicka på permission från en psykiatrisk klinik i Jönköping ringde hem och sa att hon skulle kasta sig framför tåget. Mamman ringde kontaktpersonen på den psykiatriska kliniken, som i sin tur ringde SOS-alarm som larmade polis, ambulans och räddningstjänst. Tre tåg stoppades, men när det fjärde rullade in på Jönköpings station tog en flicka några steg fram mot loket. En polis och en brandman hann i fatt i henne och hennes liv kunde räddas.

Det här exemplet är ett av många på hur samarbetet i Jönköpings län kan förhindra självmord. År 2008 hade man landets lägsta andel personer som tog sitt liv. Detta trots att kommunen har flest inläggningar för suicidförsök. Eller kanske tack vare. För ju fler utryckningar som görs, desto fler människor kan räddas. I snitt gör räddningstjänsten en utryckning i veckan. Det kan jämföras med cirka fem per år innan samarbetet påbörjades.

Även polisen har fått mer att göra , de åker nu på dubbelt så många larm som tidigare. Jens Andersson är yttre befäl och förhandlarkoordinator i Jönköpings län.
– Det är svårt för mig att förstå att man inte samarbetar på det här sättet i andra delar av landet, säger han.
När polisen i länet är som minst bemannad finns tretton tillgängliga poliser, enligt Jens Andersson . Men räddningstjänsten täcker en större geografisk yta och kan ofta vara på plats före polisen. Om larmet går kontaktas den som finns närmast. Eftersom många tränats i hur man samtalar med någon som exempelvis befinner sig på en bro och är beredd att hoppa, så har åtskilliga liv räddats.
– När någon står i begrepp att ta sitt liv måste man agera och vara medmänniska. Man ska absolut inte stå och titta på utan våga ta steget fram och börja prata. Det viktigaste är att bryta personens tankemönster, säger Jens Andersson.

Färsk statistik visar på trender

Statistiken om hur många som tar sitt liv och var det sker, uppdateras näst intill dagligen hos polisen i Jönköping.

Med aktuell statistik går det att se trender. Som om flera själmord inträffar inom ett begränsat område. Eller om det är en speciell metod som ofta används och kanske sprids via nätet.
– Det är viktigt med färsk statistik eftersom suicid kan ”smitta” och därför måste man kunna se om det pågår en spridning. Är statistiken för gammal kan smittan vara någon annanstans, säger Jan Lagerqvist, vakthavande befäl på polisen i Jönköpings län.
I dag vågar alla i samordningsprojektet ställa frågor kring självmord när något inträffat. Göran Mellin är ställföreträdande räddningschef i kommunen och en av de drivande i projektet. Han berättar att utbildning om exempelvis myter kring självmord har gjort det lättare att arbeta effektivt.
– Många tror att det inte går att hindra den som väl bestämt sig. Sanningen är att nästan 90 procent av alla som genomför ett allvarligt suicidförsök inte dör till följd av suicid längre fram i livet. Kan man då rädda någon är det långt ifrån säkert att personen försöker på nytt, säger han.

Framgångsrikt projekt

Ett samarbete mellan polisen, räddningstjänsten, ambulanssjukvården, socialtjänsten, SOS-alarm och psykiatrin i Jönköpings län har bidragit till att länet har lägst andel självmord i Sverige.

Polisen har det övergripande ansvaret men räddningstjänsten gör de flesta utryckningarna.

Över 3 000 personer har utbildats sedan projektet startade för cirka tio år sedan.

STATISTIK

Antal självmord per 100 000 invånare 2008:

Lägst: Jönköpings län 11,15

Högst: Gävleborgs län 23,21

Hela riket: 15,71

Källa: NASP (Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa) vid Karolinska Institutet.

Alfred Skogberg