ANNONS:

 
 
 
Polistidningen nummer 3 delades ut runt den 15 juni. Därefter kommer nästa nummer 9 september. Komplett ugivningsplan finns här.
 

Lenas ledare

"Brottsligheten
tar helt enkelt
inte semester"

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 
 

Arkiv

RPS kan satsa på Facebook

Publicerad 2011-04-11

Aktuellt Att snabbt kunna sprida information till många och direkt kunna bemöta rykten. Det är två av många möjligheter som sociala medier erbjuder, konstaterar Rikspolisstyrelsen i en färsk förstudie. Samtidigt finns förstås farhågor.

Förstudien har precis varit ute på remiss och Rikspolisstyrelsen sammanställer som bäst svaren för att sedan ta beslut om en eventuell satsning på nationell nivå.
– Regionalt måste varje myndighet göra sin bedömning. För RPS del ska vi vara med i någon form, men inga beslut är fattade än. Facebook är en av kanalerna vi tittar på, säger Anders Hagquist, som är kommunikationsdirektör på RPS.

Han framhåller möjligheten att kunna nå exempelvis unga, som annars inte skulle ta kontakt med polisen. Samtidigt betonar han att sociala medier ställer krav på kontroll och bortrensning av sekretessbelagda uppgifter eller kränkande kommentarer som skulle kunna dyka upp i flödena.

Målet är att till sommaren arbeta fram gemensamma riktlinjer för polisens närvaro i sociala medier, som ett komplement till polisen.se på webben. Till saken hör att inlägg i myndigheters nätforum klassas som inkomna handlingar och ska diarieföras. En lathund för hantering av detta ingår därför i den nu framtagna förstudien.

Privata sidor ser ut att vara polisens 


Polisen har i dag ingen nationell sida på Facebook. Men det finns sidor som kan uppfattas som officiella sidor för polisen.

En av dessa kallar sig ”Polisen” och uppges vara i kategorin myndighetsperson. Sidan gillas av 6 600 personer och innehåller hänvisningar till polisens telefonnummer och officiella hemsida.
Profilbilden är i mars ett foto av Rikspolisstyrelsens fasadskylt, med vapen och allt.
”Denna sida är till för dig som vill visa ditt stöd för den svenska Polisen och deras dagliga insatser” står det i beskrivningen av sidan.

Att åtminstone vissa besökare uppfattar sidan som officiell märks i några av inläggen, exempelvis: ”Önskar att Polisen kunde gå ut med information här om hur man ska göra i fall någon sjuk person hackat sig in på ens datorÖ”