ANNONS:

 
Polistidningen nummer 6 delas ut runt 7 december. Nästa nummer når brevlådorna 8 februari.Komplett ugivningsplan finns här.
 

På Twitter

 

Ordförandeord

Avlasta våra kollegor nu
Lena Nitz, ordförande
 
 
 
 
 
 

Arkiv

Barn och yrke sammankopplat

Publicerad 2011-05-26

Aktuellt Kvinnliga poliser är inte lika benägna att skaffa barn som sina manliga kollegor, det visar färsk forskning från Stockholms universitet.

Det finns ett starkt samband mellan yrke och familjebildning, enligt Sofi Ohlsson, doktorand i sociologisk demografi vid Stockholms universitet. Störst benägenhet att skaffa barn har de som arbetar inom offentlig sektor, har ett högkvalificerat yrke eller arbetar inom utbildning eller vård och omsorg. Minst har de som arbetar inom privat sektor, har ett lågkvalificerat yrke eller ett yrke som inte är relaterat till utbildning eller vård och omsorg. Poliser tillhör den yrkesgrupp som befinner sig någonstans mitt emellan.
– Olika yrkesgrupper lever under olika förutsättningar. Därför blir vissa yrken lättare eller lämpligare att kombinera med att ha små barn, säger Sofi Ohlsson.

Generellt sett var det ingen skillnad i studien mellan könens benägenhet att skaffa barn inom yrkesgrupperna. Dock fanns det en grupp som stack ut – poliser. Kvinnliga poliser är betydligt mindre benägna att skaffa barn än sina manliga kollegor.
– Man kan fråga sig om det beror på att det är ett mansdominerat yrke, eller om att det ligger något i arbetsvillkoren som medverkar till detta, säger Sofi Ohlsson.