ANNONS:

 

På Twitter

 

Lenas ledare

Tillsammans är vi som bäst
Lena Nitz, ordförande
 
Polistidningen nummer 5 delades ut runt 19 oktober. Nästa nummer når brevlådorna 7 december.Komplett ugivningsplan finns här.
 
 
 
 
 
 

Arkiv

Ekobrottsmyndigheten kan ta över

Publicerad 2011-05-25

Aktuellt Låt Ekobrottsmyndigheten få ett nationellt ansvar för ekobrottsbekämpningen i Sverige. Då kan bekämpningen av ekonomiska brott bli mer effektiv och rättssäker. Det menar Stefan Strömberg, som på regeringens uppdrag har utrett ekobrottsbekämpningen.
Strömberg, tidigare rikspolischef, som lämnade utredningen till justitieminister Beatrice Ask den 24 maj, skriver att Ekobrottsmyndigheten har byggt upp spetskompetens och utvecklat arbetsmetoder och att detta bör användas i hela landet. Utredningen konstaterar också att den myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet som bedrivs i dag inte längre är effektiv och behöver förändras.

Enligt förslaget ska verksamheten organiseras från fyra huvudorter – Stockholm, Göteborg, Malmö och en ”lämplig ort” i norra Sverige. Dessutom bör man placera enheter i, eller i närheten av, orter som har regionala underrättelsecenter för bekämpningen av grov organiserad brottslighet.
Den nya organisationen föreslås börja gälla den första januari nästa år.

I dag har Ekobrottsmyndigheten kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö och dessutom lokala eller regionala kontor på flera orter i södra Sverige. I övriga landet sköts ekobrottsutredningarna av ekorotlarna hos polisen.

Läs hela utredningen här: http://regeringen.se/sb/d/14156/a/169227

Läs Polistidningens artikel om ensam ekobrottsutredare i Blekinge: http://www.http://polistidningen.se/Document/ViewDocument.aspx?documentId=866&portalAreaId=40