ANNONS:

 
 
 

Lenas ledare

"Vi ska inte ha
något A- och B-lag"

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
Aprilnumret delades ut runt 13 april. Nästa kommer nummer 3 den 15 juni.Komplett ugivningsplan finns här.
 
 
 

Arkiv

Fortsatt oenighet med RPS

Publicerad 2011-05-26

Aktuellt Efter att Polisförbundet sa nej till Rikspolisstyrelsens bud i förra veckan, har avtalsförhandlingarna nu förts till central nivå. Parterna träffades i onsdags och det konstaterades att de står långt från varandra.
Vid mötet fanns bland andra Polisförbundets förhandlingschef Jan Wallin och RPS förhandlingschef Magnus Lundström med. De fick frågan vad de är oeniga om, och Jan Wallin förde fram budskapet att det handlar både om helheten och arbetstidsfrågorna. Han förde också fram att Polisförbundet fortfarande vill ha en partsgemensam löneanalys och att arbetstidsfrågorna ska upp på bordet igen.

De centrala parterna kunde bara konstatera att Polisförbundet och RPS står långt från varandra och slutsatsen är att det nu kommer att bli lönenämnd. Lönenämndens uppgift är enbart att fördela ett bestämt värde för att sätta nya löner. Det värdet, den så kallade stupstocken, regleras i det centrala avtalet som tecknades i höstas. Procentsatsen det handlar om är 1,8 procent vid det första revisionstillfället, det vill säga den 31 oktober 2010. Om parterna fortsätter att vara oeniga ska lönenämnden fördela ytterligare 1,8 procent den sista oktober 2011.

Nu ska parterna komma överens om en opartisk ordförande, som leder lönenämndens arbete samt har utslagsröst. I nämnden ingår även företrädare för både facket och arbetsgivarsidan. 
När det är klart vem som blir ordförande ska nämnden ta ställning till om värdet ska fördelas på de anställda i krontal eller procent, samt om fördelningen ska ske vid två separata tillfällen eller om de ska slås ihop.

Relaterad artikel:

Polisförbundet sa nej till RPS