Ledighet för fackkurs även för nyanställda

Publicerad 2011-05-09

Aktuellt – Fackliga organisationer kommer även framöver att ha möjlighet att erbjuda nyanställda arbetstagare kortare facklig utbildning, uppger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) enligt ett pressmeddelande.
Det är innebörden av ett förslag till ändring i en ny ledighetslag. Därmed backar regeringen från ett tidigare förslag, som innehöll krav på minst ett halvårs anställning för att få rätt att ta ledigt för facklig utbildning.
Kravet på en viss anställningstid fick kritik vid remissrundan. Det ändrade förslaget blir offentligt när det skickas på lagrådsremiss, senast nu under vecka 19, skriver arbetsmarknadsdepartementet.

Av pressmeddelandet framgår ingenting om förslaget att ge arbetsgivaren rätt att skjuta upp facklig utbildning, eller om att den anställde skulle behöva meddela senast två månader i förväg att man vill gå en facklig kurs.