ANNONS:

ANNONS:

 

Ordförandeord

När det man längtat till inte blir som man tänkt sig

Lena Nitz, ordförande

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 3. Den delas ut i juni till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 
 
 

 
 

Arkiv

Polisarbete är inte dyrt
– det är ovärderligt

Publicerad 2011-05-26

Ordförandeord Nu blåser det både varma och kalla vindar. Plötsligt var våren här med riktig sommarvärme som till Valborg byttes ut till normalt vårväder och det snöade hemma hos mig för inte så länge sedan.
Under den här perioden har jag besökt Polisriksdagen i Västerås. Det var intressant att träffa ledamöter i polisnämnder och polisstyrelser från olika polismyndigheter. Det finns ett stort intresse för vårt arbete och förståelse för den slitiga vardag polisen arbetar i.
Flera undrade vad Polisförbundet tycker är viktigast för polisen i framtiden. Jag anser att en av de viktigaste frågorna är att polisen får en utbildning som ger den kompetens och fortbildning som krävs i framtiden för att göra ett professionellt arbete.
Polisen ska arbeta efter beprövade metoder och forskning, för detta krävs en utbildning som är knuten till högskolesystemet. Både rikspolischef Bengt Svenson och justitieutskottets ordförande Kerstin Haglö, betonade i sina inledningstal på Polisriksdagen vikten av att det nu måste fattas ett beslut i polishögskolefrågan. Polisutbildningen har varit föremål för två utredningar de senaste åren och båda föreslog en utbildningen inom högskolesystemet. Dessutom finns en politisk enighet mellan blocken. Justitieministern anser dock att det återstår en del frågor att lösa innan departementet fattar beslut. Jag hoppas därför att vinden snarast vänder och frågorna finner sina svar. Allt annat vore olyckligt.
Avtalsförhandlingarna har tagit tid och trots stora ansträngningar har det varit svårt att mötas i de frågor som kvarstår. Polisförbundet kommer att hålla fast vid våra yrkanden och fortsätta förhandla så långt det går med ambitionen att nå ett avslut snarast.
För några veckor sedan kom SOM-institutets mätning av allmänhetens förtroende för olika yrkesgrupper och organisationer. Polisen ligger i topp och har under de senaste åren ständigt klättrat uppåt, det är endast sjukvården som får högre betyg. Det är mycket positivt för polisen och visar att vårt arbete är uppskattat och respekterat. Jag kan bara konstatera att vi gör ett riktigt bra jobb.
Politiker brukar säga att de är i förtroendebranschen, men det gäller även för polisen. Med ett starkt stöd från allmänheten kan vi fortsätta vara ett fundament för demokrati och trygghet.
Men förtroende är en färskvara och därför är arbetet med etikfrågor och handledning viktigt och behöver få än mer utrymme i organisationen för att förebygga och stödja personalen. Den etiska kompassen måste peka i rätt riktning.
Jag vill tacka för de kommentarer och mejl jag får av er ute i polisvardagen. Era berättelser om hur arbetet i det tysta ser ut är av stor vikt för mig.
Allmänheten har ett dokumenterat högt förtroende för polisen, det måste få kosta.
Polisarbete är inte dyrt – det är ovärderligt.