ANNONS:

 

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 2. Den delas ut i april till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Läs mer om Polistidningen här.

 

Ordförandeord

I kriser står poliskåren för trygghet

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 

 
 

Arkiv

Värderas vi lika?

Publicerad 2011-05-12

Insänt Jag och många medlemmar jag möter upplever att vi har osakliga löneskillnader inom svensk polis. Osakliga löneskillnader som enligt mångas uppfattning inte går att förklara eller förstå. Ska det vara så att poliser ersätts olika när de gör samma jobb, men på olika sidor en länsgräns? Är det acceptabelt ur ett fackligt perspektiv? Vad tycker du? Jag tycker inte det.
Den här utvecklingen har nu gått så långt att en del förbundsområden beskriver att deras myndigheter börjar få svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. För medborgarna är den yttersta konsekvensen av detta att rättsäkerheten kan vara hotad. Vad tycker du?

Jag upplever att polisarbete värderas olika i landet beroende på var det utförs. En del hävdar att polisarbete som utförs i en del av landet ska värderas högre än om samma arbete utförs någon annanstans. Ungefär lika många hävdar att detta är orimligt. Vad tycker du?
Jag och mina medlemmar i Östergötland kräver att RPS så snart som möjligt presenterar den löneanalys som de varit organisationen skyldig sedan 2007 när de återigen fick delegationen att teckna löneavtal för landets polismyndigheter.

Jag vill också att Polisförbundet formar en nationell lönepolitik som är solidarisk och som grundar för en framtid där alla medlemmar känner att de arbetar utifrån rättvisa lönevillkor. Där tror jag att en del av oss måste höja blicken. Vad tycker du?
Polisförbundet bör opinionsbilda kring budskapet att polisen är lika viktig i hela landet. Polisarbete ska värderas lika oavsett var i landet det utförs. Lika lön för lika arbete. Löneskillnader måste kunna förklaras. Vad tycker du?

Solidaritet är enligt min uppfattning en grundsten i facklig verksamhet. Jag vill se tydligare att det gäller även i Polisförbundet idag. Jag vill att Polisförbundet arbetar solidariskt för de förbundsområden som halkat efter i löneutveckling.
Jag vill att förbundsstyrelsen nu går från ord till praktisk handling och leder arbetet fram till en solidarisk, långsiktig nationell lönepolitik för svensk polis.

Thomas Agnevik
Ordförande Polisförbundet Östergötland