Polishögskolan anmäld till DO

Publicerad 2011-06-28

Aktuellt Två manliga sökande till Polishögskolan har anmält skolan för misstänkt diskriminering vid antagningen. 

De företräds av Centrum för rättvisa, som menar att tusentals män kan ha diskriminerats på grund av olaglig kvotering eller positiv särbehandling vid de tre senaste antagningsomgångarna till Polishögskolan. Detta för att kvinnor och män fått hälften av platserna vardera, ”trots att närmare två tredjedelar av de sökande varit män och att männen haft bättre resultat på både språkprov och fysiska prov. Till den senaste antagningen har detta strikta kvotsystem avskaffats. Särbehandlingen fortsätter dock” skriver Centrum för rättvisa på sin hemsida.

– Män har haft betydligt svårare än kvinnor att få komma till de avgörande intervjuerna och har därmed haft betydligt svårare att få plats på utbildningen. Mycket tyder därför på att olaglig diskriminering alltjämt förekommer vid antagningen till Polishögskolan, uppger Clarence Crafoord, vd på Centrum för rättvisa.