Satsning mot livsstilskriminella

Publicerad 2011-06-30

Aktuellt AKTUELLT. Rikspolisstyrelsen ska på regeringens uppdrag dra igång en nationell satsning mot de livsstilskriminellas brottslighet. RPS ska vägleda polismyndigheterna i deras arbete med att identifiera och motarbeta de livsstilskriminella och utvärdera satsningen.

Regeringen vill ha en första delredovisning av uppdraget 1 mars nästa år, en andra 1 mars 2013 och en slutredovisning i mars 2014, vid mandatperiodens slut.