ANNONS:

 
 
 
Polistidningen nr 1/2019 kommer runt 8 februari.
Fullständig utgivningsplan finns här.
 
 

Ordförandeord

Dags för en blocköver-
skridande polispolitik
Lena Nitz, ordförande
 
 
 
 
 

Arkiv

Vem talar sanning?

Publicerad 2011-07-15

Aktuellt Det är svårt att bedöma om ett vittne minns rätt eller fel. Men nu har ett forskarteam från Stockholms och Lunds universitet undersökt om man med hjälp av en analys av meningssammanhanget kan särskilja korrekta och felaktiga vittnesutsagor.

– Vi utgick från forskning som visat att människor som svarar fel känner sig mer osäkra. En sådan osäkerhet kan innebära att man känner sig lite dum, inkompetent, och att man tappar lite status. Ett sätt att kompensera sådana känslor av bristande kompetens kan vara att blir extra vänlig, varm och positiv, säger Torun Lindholm, professor vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Ord och uttryck som användes i korrekta påståenden ligger nära andra ord, har semantiskt kontext, som är högre i dimensioner som intelligens, kompetens, makt och status. Orden som används när man svarar fel finns däremot i sammanhang med ord som har en högre positiv laddning och som är högre i värme. Genom att använda den här typen av analys kan man, enligt forskarteamet, med relativt god säkerhet särskilja korrekta och felaktiga vittnesutsagor.

Källa: Stockholms universitet