Polistidningen nr 6 delas ut runt 7 december. Nästa nummer kommer 9 februari 2018. Komplett ugivningsplan finns här.
 
 
 

Arkiv

Fler kvinnor än män sover oroligt

Publicerad 2011-08-10

Aktuellt Kvinnor sover sämre än män. Nästan en tredjedel av kvinnorna sover ofta oroligt eller har svårt att somna. Bland männen har en femtedel motsvarande problem. Det visar en undersökning av 55 000 anställdas sömnvanor.

Undersökningen, som har gjorts av hälsoföretaget Previa, visar att nästan en fjärdedel av de tillfrågade har problem med sömnen. Kvinnornas sömnproblem är värst och tilltar med stigande ålder. Bland männen är sömnproblemen mer jämnt fördelade över ålder.

Aktuell forskning visar att det finns ett starkt samband mellan brist på sömn och sjukdomar som exempelvis depression, utbrändhet och diabetes.
– Sömn är ett utbrett folkhälsoproblem och vi ser att det förekommer i alla åldrar och grupper. Ihållande, stressrelaterade sömnproblem kan bryta ner vem som helst, säger Per Larsson, beteendevetenskapligt ledningsansvarig på Previa i ett pressmeddelande.