Tid till träning gynnade resultatet

Publicerad 2011-09-07

Aktuellt Att träna på arbetstid kan öka produktiviteten, enligt en färsk svensk studie.

– Den ökade produktiviteten kan dels bero på att man åstadkommer mer de timmar man är på arbetet, kanske på grund av bättre ork, dels på att mindre arbetstid går åt till sjukfrånvaro, skriver Ulrica von Thiele Schwarz och Henna Hasson, forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

De lät en grupp anställda inom ett tandvårdsföretag träna 2,5 timmar i veckan på arbetstid. En annan grupp fick motsvarande arbetstidsförkortning medan en tredje gruppen jobbade på 40 timmar i veckan.

Samtliga grupper visade sig behandla lika många patienter som tidigare – eller fler. De som tränade upplevde dessutom själva att de åstadkom mer på arbetet, hade ökad arbetsförmåga och var mindre sjuka.

Fotnot: Ulrica von Thiele Schwarz är knuten till psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Henna Hasson till Lunds universitet samt Karolinska institutet. Deras studie publicerades i augustinumret av den vetenskapliga tidskriften Journal of Occupational and Environmental Medicine.