Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 6. Den delas ut runt den 6 december till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Läs mer om Polistidningen här.

 
 

Ordförandeord

Firandet dröjer …

Lena Nitz, ordförande

 
 

 

NYA ARTIKLAR

 

Arkiv

Förbundets lönepolitik
ska sättas på pränt

Publicerad 2011-09-08

Aktuellt Att formulera en långsiktig och hållbar lönepolitik för Polisförbundet. Det uppdraget har en arbetsgrupp, som snart ska ha sitt första möte.

”Att ta fram ett lönepolitiskt program är en process som kommer att kräva diskussioner där det är högt i tak och där ett stort ansvar tas för löneutvecklingen för svensk polis” står det bland annat i uppdragsbeskrivningen.

Ordförande för arbetsgruppen är Björn Kellerth, ledamot i såväl förbundsstyrelsen som i styrelsen för förbundsområde Stockholm.

I maj nästa år ska arbetsgruppens förslag till lönepolitiskt program presenteras för förbundsstyrelsen. Under resans gång ska arbetet stämmas av och förankras med en referensgrupp med åtta ledamöter från olika förbundsområden.

Målet är att ha ett färdigt förslag till representantskapet, Polisförbundets högsta beslutande organ, som hålls i Västerås i september 2012.

Eva Schoultz

Utgångspunkt i löneförhandlingar

Polisförbundets lönepolitiska program ska spegla den lönepolitik som gynnar medlemmarna bäst. Det ska vara skrivet i ett perspektiv på fem-sju år.

Arbetsgruppen består av styrelseledamöterna Björn Kellerth, Stockholm, och Sven-Erik Svensson, Jämtland, samt Polisförbundets förhandlingschef Jan Wallin och ombudsmannen Bengt Sundberg.

 I referensgruppen ingår:
Anders Sjöberg, Örebro, Andreas Strand, Stockholm, Fredrik Jansson, Dalarna, Fredrik Lundquist, Halland, Jan Grankvist, Norrbotten, Mats Jonsson, Uppsala, Per-Åke Hammarnäs, Västra Götaland och Sofia Ask, Rikspolisstyrelsen.