DO får inte granska Polishögskolans antagning

Publicerad 2011-10-06

Aktuellt Polishögskolan är inte någon högskola i strikt mening. Därför har inte Diskrimineringsombudsmannen rätt att granska skolans antagningsförfarande.

Däremot har DO formell möjlighet att hjälpa enskilda individer som anmäler skolan för könsdiskriminering i just deras fall. Av de drygt130 män som i somras vände sig till DO har dock ingen begärt detta ännu.

Till saken hör att viss positiv särbehandling när det gäller kön är tillåten. Men att så många män vänt sig till DO gör att man nu inleder en dialog med Rikspolisstyrelsen om hur de sållar bland de sökande till utbildningen.