ANNONS:

ANNONS:

 

Ordförandeord

När det man längtat till inte blir som man tänkt sig

Lena Nitz, ordförande

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 3. Den delas ut i juni till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 
 
 

 
 

Arkiv

Personvalda brottsbekämpare
i England och Wales

Publicerad 2011-12-07

Aktuellt Den brittiska polisen står inför en dramatisk förändring. Nästa höst ska den person som ansvarar för brottsbekämpningen i en region röstas fram i allmänna val.

I Sverige går polisen av allt att döma mot en mer centralstyrd organisation. I Skottland slås polisen ihop till en enda myndighet.
England och Wales går däremot rakt motsatt väg, berättade den brittiske forskaren Barry Loveday vid en öppen föreläsning på Polisutbildningen i Växjö i november.

Hösten 2012 blir det nämligen för första gången direkta personval där folket ska rösta fram en Police and Crime Commissioner (PCC) i varje region. Han eller hon ska sedan ansvara för polisens strategiska prioriteringar. PCC:n kommer bland annat att hålla i polisens budget och samarbetet med nationella polisstyrkor, exempelvis när det gäller kontraterrorism.
På inrikesdepartementets hemsida står det att PCC:n ska vara ”en folkets röst, som ställer polisen till svars.” Där citeras också premiärminister David Cameron, som sagt att ”man ersätter osynliga polisstyrelser och skapar en direkt koppling mellan polisen och allmänheten.”
Tanken är att detta ska öka förtroendet för polisen.

PCC:n kan tillsätta – och avsätta – regionens högsta polischef, som har titeln chief constable.
Barry Loveday uttryckte vid föreläsningen en viss oro för den stora omställningen, som enligt honom sker snabbt, oprövat, i full skala – och utan någon plan B.
Han befarar att en direktvald polisansvarig och den tuffare brittiska pressen, som många gånger spelar på populism och fördomar, kan bli en olycklig kombination.
– En tänkbar kandidat har bland annat sagt att ”polisen är råttfångare – inte socialarbetare”, säger Barry Loveday.

Förändringen sker samtidigt som polisminister Nick Herbert uppges hålla fast vid att resurserna till polisen -och antalet poliser- ska minska kraftigt. Det är därför troligt att man kommer att leta efter billigare alternativ till fullfjädrade poliser, enligt Loveday.

Eva Schoultz

Poliser får inte kandidera

En lokal Police and Crime Commissioner (PCC) ska röstas fram i alla polisregioner i Wales och England utom London. I huvudstaden ska i stället borgmästaren ansvara för polisen på motsvarande sätt.

Valet hålls för första gångenden 15 november 2012. Man behöver inte höra till något politiskt parti för att ställa upp. Poliser och domare hör dock till de statsanställda som inte får kandidera.

Valen kommer att hållas vart fjärde år. Först var det sagt att man bara kunde återväljas en gång, men den spärren har man enligt Loveday slopat.

I varje region inrättas även en kontrollfunktion, så kallade ”Police and Crime Panels”, vars synpunkter PCC:n måste väga in i sitt agerande.

Polisbudgetarna för de 42 regionerna varierar från några tiotals miljoner pund till flera hundra miljoner pund. De största regionerna har cirka 10 000 poliser.

Källor: www.homeoffice.gov.uk samt Barry Loveday, som är docent i Criminal Justice Administration vid universitetet i Portsmouth.