ANNONS:

ANNONS:

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 4. Den delas ut i september till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 

Ordförandeord

Polisen får inte prioriteras ner

Lena Nitz, ordförande

 
 
 

 
 

Arkiv

Förslag om skärpt vapenlagstifting

Publicerad 2012-01-24

Aktuellt Läkare ska få större skyldighet att anmäla patienter som inte är lämpliga att inneha vapen. Samtidigt införs en skyldighet för polisen att omhänderta tillståndsbevis när ett vapen tas om hand. Detta enligt ett förslag till skärpt vapenlagstiftning, som nu är på lagrådsremiss.

I lagtexten ska det uttryckligen anges vad som ska vägas in när man bedömer om ett vapenbrott är grovt: att vapnet har burits på allmän plats eller ett skolområde, att vapnet är särskilt farligt, eller att det gäller flera vapen.

Till regeringens förslag hör även två nya straffbestämmelser. Dels ska det bli straffbart att inte anmäla till Tullverket om man tar in vapen eller ammunition till Sverige från ett annat EU-land. Dels ska det bli straffbart att förvara vapen åt någon annan utan tillstånd.

Tanken är att de nya bestämmelserna ska träda i kraft 1 juli.