ANNONS:

 
 
 
Polistidningen nummer 3 delades ut runt den 15 juni. Därefter kommer nästa nummer 9 september. Komplett ugivningsplan finns här.
 

Lenas ledare

"Brottsligheten
tar helt enkelt
inte semester"

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 
 

Arkiv

Förslag om skärpt vapenlagstifting

Publicerad 2012-01-24

Aktuellt Läkare ska få större skyldighet att anmäla patienter som inte är lämpliga att inneha vapen. Samtidigt införs en skyldighet för polisen att omhänderta tillståndsbevis när ett vapen tas om hand. Detta enligt ett förslag till skärpt vapenlagstiftning, som nu är på lagrådsremiss.

I lagtexten ska det uttryckligen anges vad som ska vägas in när man bedömer om ett vapenbrott är grovt: att vapnet har burits på allmän plats eller ett skolområde, att vapnet är särskilt farligt, eller att det gäller flera vapen.

Till regeringens förslag hör även två nya straffbestämmelser. Dels ska det bli straffbart att inte anmäla till Tullverket om man tar in vapen eller ammunition till Sverige från ett annat EU-land. Dels ska det bli straffbart att förvara vapen åt någon annan utan tillstånd.

Tanken är att de nya bestämmelserna ska träda i kraft 1 juli.