ANNONS:

 

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 2. Den delas ut i april till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 

Ordförandeord

I kriser står poliskåren för trygghet

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 

 
 

Arkiv

Polisförbundet fick högst
skadestånd förra året

Publicerad 2012-01-23

Aktuellt Räknat per medlem lyckades Polisförbundet få ut de högsta skadestånden och ersättningarna av samtliga TCO-förbund under 2011.

Genom LO-TCO Rättsskydd, fackets egna juridiska byrå, drev Polisförbundet 28 olika ärenden och fick ut 12,6 miljoner kronor.

De stora summorna beror på att Polisförbundet hade ett antal enskilda ärenden med stora livräntor, samt ett antal stora arbetsrättsliga ärenden.
Att medlemmarna vinner sina mål i domstol och får rätt till ersättning är bra, men bakgrunden är ofta tragisk: Det handlar inte sällan om arbetsskador eller arbetssjukdomar som unga medlemmar drabbats av och som har lång tid till pensionen. Då blir det stora belopp i livränta.
– Vad gäller arbetsrättsärenden är läget stabilt, men i försäkringsrätten har vi haft färre ärenden än 2010. Medlemmarna anmäler inte sina arbetsskador och arbetssjukdomar längre. De tror inte det är lönt trots att vi vinner många sådana mål. Det finns en uppgivenhet bland många människor i dag, säger Dan Holke, chefsjurist och vd för LO-TCO Rättsskydd.

Ett stort problem är reglerna för sjukpenningen.
– Sjukersättningen görs om hela tiden under den nuvarande regeringen. Människor har slängts ut ur sjukersättningen och dem kan vi inte hjälpa längre, säger Dan Holke.

FAKTA: Ersättningar och skadestånd

Förbund Antal ärenden Utverkad ersättning
Farmaciförbundet 8 129 000 kronor   
Finansförbundet 8 1 788 000 kronor 
SJF 7 1 533 000 kronor   
Vision 38 8 544 000 kronor
Lärarförbundet 6 593 000 kronor
Polisförbundet 28 12 613 000 kronor  
ST 14 9 222 000 kronor   
Teaterförbundet 4 567 000 kronor 
Unionen 126 13 981 000 kronor
Vårdförbundet 20 1 792 000 kronor
Summa 275 50 762 000 kronor

Fotnot: De TCO-förbund som inte omnämns i tabellen har inte fått ut någon ersättning alls under 2011.

 

Bill Erlandsson