ANNONS;

ANNONS:

 
 


Polistidningen nummer 4 delas ut runt den 6 september. Nästa nummer kommer omkring 18 oktober. Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundets medlemsservice: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Läs mer om Polistidningen här.

 
 

Ordförandeord

Urholkningen av polisrollen måste stoppas

Lena Nitz, ordförande

 
 

 
 

Arkiv

Vill framhålla värdet
av ”olydiga” medarbetare

Publicerad 2012-03-19

Aktuellt Rune Karlsson har hyrts in som arbetstagarkonsult inför den omdaning av polisen som Polisorganisationskommittén lämnar sina förslag om 30:e mars.

Vad är en arbetstagarkonsult?
– Man är ett bollplank som facken kan anlita vid stora förändringar, tack vare medel avsatta i de centrala avtalen. Jag är ju inte expert på polisen, utan ska som utomstående hjälpa Polisförbundet, ST, Jusek och Seko att samarbeta. Vi ska skaffa ett gemensamt fackligt perspektiv på en omorganisation.

Hur går det?
– Vi har tagit fram ett styrdokument som stöd för tre-fyra arbetsgrupper som ska jobba vidare med olika delfrågor. En ny organisation är väl bra, men löser inte alla problem. Det viktiga är att få till en verksamhet som tar vara på varje medarbetares kunskap. Vi kan inte skapa en effektivare polis om vi inte engagerar alla.

Ser du några orosmoln?
– Jag är en sådan där person som bara ser utmaningar. Men visst, det finns många exempel på myndighetssammanslagningar och få är lyckade.
– Det gäller bland annat att få chefer att förstå värdet av ”olydiga” medarbetare. Att de inte är betjänta av att folk nickar lydigt på mötet för att sedan snacka skit vid fikabordet.