Snasalien finns inte mer

Publicerad 2012-03-26

Insänt 1959 köpte Sveriges Polismäns Helnykterhetsförbund (SPHF) en fastighet i Handöl i västra Jämtland. Man ville skapa ett fjällnära och billigt semesterboende som de polisanställdas rätt magra löner mäktade med. Fastigheten fick namnet Snasalien. 

Efter några år av renoveringar och nybyggnationer hade Snasalien en huvudbyggnad, ett härbre och tre småstugor. Det fanns även en vedeldad bastu.
Det är tack vare tusentals ideella arbetstimmar av många personer genom åren, som det varit möjligt att utveckla och behålla Snasalien. Vi bedömer att cirka 100 000 personer har bott där genom åren.

Att hålla hus och inventarier i gott skick ”kostar på”. Målsättningen var att hyresintäkterna skulle täcka kostnaderna, utan vinstkrav. Hyrorna har varit lägsta möjliga.
Tyvärr minskade antalet bokningar de senaste två åren. Hyresintäkterna räckte inte längre till driftskostnader och räkningar.
Hösten 2011 tog styrelsen det svåra beslutet att sälja Snasalien. Nu är det genomfört, anläggningen är såld och den 52-åriga Snasalienepoken är över. Men SPHF finns fortfarande kvar! 

Styrelsen riktar ett varmt tack till alla som stöttat och hjälpt till så att Snasalien fungerat väl i mer än ett halvt sekel. Tack även alla hyresgäster.

Lennart Eriksson
ordförande SPHF