ANNONS:

ANNONS:

 

Ordförandeord

När det man längtat till inte blir som man tänkt sig

Lena Nitz, ordförande

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 3. Den delas ut i juni till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 
 
 

 
 

Arkiv

Sveriges bombskydd splittrat

Publicerad 2012-03-29

Aktuellt I decennier har det funnits brister i Sveriges bombskydd. Under tiden har hotbilden ökat. Detta enligt en utredning, som förespråkar att man snarast bildar ett nationellt bombskydd under Rikskriminalpolisen.

Ökad hotbild

Sveriges cirka 50 bombtekniker och ett begränsat antal hundar har en hel del de ska vara beredda på: De politiska toppmötena har blivit fler och risken för dåd kopplade till grovt kriminella ökar. Recepten på hemmabyggda bomber blir allt mer avancerade och är dessutom lättillgängliga. Det finns även en ökad risk när det gäller incidenter med kemikalier, smittor och andra farliga ämnen.Till detta kommer att bland annat självmordsbombaren i Stockholm visat att terrorhotet är långtifrån hypotetiskt.”Det indikerar att dagens brister i bombskyddet snarast måste åtgärdas men även att nivån på den operativa förmågan generellt måste höjas”, står det i rapporten Bombskyddsverksamheten- Operativ förmåga och utvecklingsbehov.Skånes bombskyddsenhet tar även hand om misstänkt farliga föremål i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Jönköpings län.
Västra Götalands bombskyddsenhet ansvarar för Halland och Värmland.
Resten av Sverige hanteras av Stockholms bombskyddsenhet.
Nationella Insatsstyrkan har viss beredskap för att hantera bombskyddsinsatser.

 I dag sköts landets huvudsakliga bombskydd av tre olika polismyndigheter: Stockholm, Västra Götaland och Skåne, som ansvarar för varsin del av Sverige. Samordningen på nationell nivå står flera olika avdelningar på RPS för.
Utredningen ”Bombskydds-verksamheten- Operativ förmåga och utvecklingsbehov” beskriver en otydlig och splittrad organisation, där bland annat utbytet av information om inträffade dåd haltar.

För att komma åt bristerna föreslås att bombskyddet samlas under ett paraply – Rikskriminalpolisen. Man förordar att bombskyddet behåller dagens geografiska indelning, men med en central ledning och ett backupteam i Stockholm. Tanken är även att bombskyddsverksamheten ska ha en egen underrättelseansvarig.
Rapporten levererades för ett år sedan och ligger efter ett par remissrundor åter på Rikspolisstyrelsens bord.

Björn Lidö är chef för RPS enhet för brottsförebyggande arbete. Enligt honom har alla polismyndigheter ställt sig positiva till förslaget – med två undantag, Västra Götaland och Stockholm. Av deras remissvar framgår att de vill behålla bombteknikerna inom sina myndigheter.
Björn Lidö uppger att RPS är på gång att inrätta ett nationellt bombskydd.
– Vi tycker att det är en angelägen förändring och kommer nu att gå vidare för att förbereda ett sådant beslut, säger han till Polistidningen.
Detta tycks dock bland annat kräva en förordningsförändring – något som regeringen i så fall måste ta ställning till.

Göran Månsson, som är chef för bombskyddsenheten i Skåne, hoppas på en snabb process. Han vädjar därför till rikspolischefen och justitieministern att de ska prioritera frågan.
– Min farhåga är att våra problem försvinner ur medvetandet i alla diskussioner om den stora omorganisationen av hela Polisen, som kan dra ut på tiden. Bombskyddet kan inte vänta, säger han.

Fotnot: Polismyndigheten i Stockholm har sedan rapporten kom samlat länets bombskyddsverksamhet, som tidigare delvis hörde till gränspolisen, och förbereder för en flytt till nya lokaler. 

Läs också ”Bombskydd med bristande backup”, en inblick hos Skånepolisens bombskyddsenhet, som är mycket pressad.